Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 19. septembra 1901 (výročie zjavenia v La Salette)

Panna Mária:

„Dnes sú Moje oči stále naplnené stopami sĺz, ktoré som preliala v deň, keď som chcela priniesť Svojim deťom Dobrú novinu, ak by sa obrátili, alebo zlú novinu, ak by pokračovali vo svojich nerestiach… Teraz je čas, aby boli tieto veľké prísľuby, ktoré cirkevné autority odmietli, naplnené… Oni nechcú svetlo!… Pre toto všetko som veľmi trpela. V túto chvíľu je Moje Srdce utláčané bolesťou… Je to vidieť samotných pastierov oddeľovať sa od Posvätného Tela, ktoré riadi a spravuje Svätú Cirkev (t.j. pápeža)…

Moje deti, keď si spomínam na ten deň, kedy som vám priniesla varovania na posvätný kopec (La Salette), ktoré hrozia svetu, keď si spomeniem na kruté prijatie Mojich slov!… nie všetkými, ale mnohými. A tí, ktorí mali dať o tom vedieť dušiam, srdciam a duchom Mojich detí s veľkou dôverou, hlbokým porozumením, tí si toho ani nevšimli! …

Môj Nebeský Syn, ktorý všetko vidí v hĺbke duší… ktorý videl opovrhnutie Mojimi prisľúbeniami, učinil opatrenia v Nebi na zmeranie prísnosti pre všetkých tých, ktorí odmietli vydať Moje slovo Mojim deťom a priniesť tak svetlo, pravdu a spravodlivosť… keď vidím, čo očakáva zem, moje slzy opäť padajú v prúdoch… Falošní apoštoli, pod zjavom sladkých slov a falošných prisľúbení a klamstiev lákajú Moje drahé deti od záchrany ich životov od búrky a krvavého nebezpečenstva… Zaprisahavám vás, ujdite už od tieňa týchto mužov, čo nie sú ničím iným ako nepriateľmi Môjho Božského Syna! Opäť raz musím hovoriť o obrovskej bolesti: vidím pastierov na hlave Svätej Cirkvi… keď vidím tento nenapraviteľné poburovanie, smrteľný príklad z ktorého príde katastrofa pre Mojich drahých ľudí, keď vidím reťaze popretrhané… Moja bolesť je nesmierna a Nebesia sú hlboko urazené… modlite sa za pastierov, ktorých slabosti spôsobia stratu množstva duší! (zopakované 3x)

Keď vidím nepriateľov prezentujúcich ich prisľúbenia… mnohým z tých, ktorí sú kňazmi Môjho Nebeského Syna! Keď vidím duše nechať sa zostúpiť na dno priepasti, poviem vám toto: som prekvapená, ako Matka Všemohúceho Boha, že Môj Syn už neotvoril Nebesia, aby zaplavil údermi Svojho hnevu nepriateľov, ktorí urážajú a privádzajú k hnevu…“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autorka E. A. Bucchanieriová, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love