Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi 9. marca 2023

Drahé deti, vy ste Pánove a len Jeho musíte nasledovať a slúžiť. Žite otočení smerom k Pánovi, ktorý vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Ľudstvo sa stalo duchovne slepým, pretože ľudia sa odvrátili od svetla Božieho. Kráčate v ústrety budúcnosti veľkých skúšok. Modlite sa. Len skrze moc modlitby môžete uniesť váhu kríža, ktorý príde. Počúvajte Ma. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem k Tomu, ktorý je vašou Cestou, Pravdou a Životom. Odvahu!

Mne oddaní budú ochránanení vo veľkom a poslednom súžení. Vpred po ceste, ktorú som vám vytýčila! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love