Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 28. feburára 2023

Drahé deti, verné buďte Ježišovi. Nedovoľte démonovi, aby vás oklamal a zotročil. Odvráťte sa od temnoty hriechu a žite podľa Volaní, ktoré vám posiela Moj Pán skrze Moje sprostredkovanie. Tí, ktorí konajú ako Judáš, budú mať ten istý koniec, ako on. Počúvajte Ma. Neprišla som z Neba, aby som vám rozkazovala,pretože máte slobodu. Buďte pokornými vo svojom srdci a veľkými budete vo viere. Žijete v časoch veľkých súžení

Stále uvidíte hrôzy na Zemi, ale tí, ktorí zostanú verní až do konca, dostanú veľkú odmenu z Neba. Čiňte pokánie a vyhľadávajte Milosrdestvo Môjho Syna Ježiša. Nebo musí byť vašim cieľom. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

 

Súvisiace

Nemecká synoda pokračuje v deštrukcii Cirkvi: Schválila požehnávanie homosexuálnych párov


Spread the love