Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 26. júna 2022

Drahé deti, milujte a bráňte pravdu. Ľudstvo kráča v duchovnej temnote, pretože ľudia sa odvrátili od Stvoriteľa. Otvorte svoje srdcia svetlu pravdy a nájdete cestu, ktorá vás privedie k Ježišovi. Nežite ďaleko od modlitby. Úprimná a dokonalá modlitba vám umožní duchovne rásť a privedie vás bližšie k láske môjho Syna Ježiša. Neustupujte. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte pevní na ceste, ktorú som vám ukázala.

Poznám každého z vás po mene a budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Odvahu! Tí, ktorí si ma ctia, budú chránení vo veľkom a konečnom súžení. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Prekl.: o. Peter

Posvätný škapuliar (na obr.) by pre vlastnú bezpečnosť a ochranu mal nosiť každý, je to vôľa Panny Márie. Do škapuliarkseho bratstva by mal veriaceho uviesť kňaz. Posvätný škapuliar aj so zaujímavou príručkou o ňom si môžete objednať aj z tejto adresy:

https://skapuliar.sk/ 

+++


Spread the love