Spread the love

Lajkovo najpopulárnejší biskup v Amerike, Robert Barron. Tento pán neustále verejne tvrdí, že peklo je prázdne a všetci ľudia sú spasení bez ohľadu na ich vierovyznanie, či skutky…

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 27. augusta 2019

Drahé deti, odvahu. Keď cítite váhu kríža, volajte na Ježiša. On bude s vami a vo všetkých skúškach vám dá víťazstvo. Modlite sa na kolenách. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Neustupujte. Nech sa stane čokoľvek, zostávajte s Ježišom. Všetko z tohto života pominie, no Milosť Božia vo vás bude večná. Príde deň, kedy budete vyhľadávať Pravdu a  len na pár miestach nájdete ľudí ochotných vás vyučovať. Buďte odvážni a neste svedectvo Evanjelia Môjho Ježiša.

Mnohí vysvätení muži (kňazi) stratia pravú vieru. Budú kontaminovaní novotami sveta a oddelia sa od toho, čo je pravdivé. Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love