Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 7. júna 2022

Drahé deti, môj Ježiš potrebuje vaše úprimné a odvážne svedectvo. Neklesajte na duchu! Mlčanie spravodlivých posilňuje Božích nepriateľov. Temnota falošného učenia zasiahne mnoho zasvätených osôb. Mnohí sa stiahnu, ale vy, ktorí patríte Pánovi, prinášajte svetlo pravdy všetkým, ktorí žijú v duchovnej slepote. Vaším veľkým pokladom je viera. Starajte sa o svoj duchovný život. Nedovoľte, aby vo vás vyhasol plameň viery. Môžete poraziť diabla silou modlitby a Eucharistie. Prijmite Evanjelium môjho Ježiša a všetko bude víťazstvom pre vaše životy. Vpred na obranu pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

Prekl.: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love