Spread the love

Pamiatka na Španielsku občiansku vojnu (1936-39)

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi 22. decembra 2008

Drahí synovia a dcéry, diabol bude zúrivo konať proti  Cirkvi Môjho Ježiša. Mnoho chrámov bude napadnutých a zničených. V Dome Pánovom bude veľké prenasledovanie. Zničia sväté miesta a zabíjať budú vysvätené osoby. Trpím pre to, čo sa k vám blíži. Počúvajte ma. Nechcem vás nútiť (k ničomu), ale čo vám hovorím musíte brať vážne. Nežite ďaleko do Pána. Utečte od hriechu a vráťte sa k Tomu, kto je vaše Všetko. Ja som vaša Mama a prišla som z Neba aby som vás viedla po ceste svätosti.

Modlite sa na kolenách. Len skrze modlitbu budete schopní dosiahnuť víťazstvo. Odvahu. Budem za vás hovoriť so Svojím Synom Ježišom. Nepoddávajte sa. Po všetkom prenasledovaní Cirkvi jej Pán zaistí víťazstvo a tí, ktorí sú spravodliví, budú náležite odmenení. Vpred bez strachu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Počas(španielskej občianskej) vojny zničili republikáni 20 000 kostolov a posvätných miest.

-Sam Jacobs, Church Militant-

(https://www.churchmilitant.com/news/article/the-prelude-to-world-war-ii-the-spanish-civil-war-and-todays-america)

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love