Spread the love

 

Panna Mária sv. Brigite

Malé zviera, ktoré sa nazýva líška, je veľmi usilovné a chytré v dosahovaní všetkého, čo si uzmyslí. Niekedy sa tvári, že spí, alebo že je dokonca mŕtve, takže vtáky prestanú byť obozretné a lietajú priamo nad ňou a líška môže ľahko lapiť a zožrať vtáky také nepozorné, že si len tak vysedávajú (vedľa líšky). Ona sleduje, ako vtáky lietajú, a chytí a zožerie všetky, ktoré vidí odpočívať od únavy na zemi, alebo pod stromom. Avšak vtáky, ktoré lietajú (mávajúc) oboma svojimi krídlami ju (neraz) mätú a frustrujú.

Líška predstavuje diabla. On vždy nasleduje Božích priateľov a zvlášť tých, ktorí nedisponujú jeho ukrutnou zlobou a zúrivou nenávisťou. Tvári sa, že spí a (že je) mŕtvy a to tak, že niekdy zanechá osobu od ťažkých pokušení aby ju oklamal a ľahšie ju dostal v ľahších pokušeniach.

Niekedy robí dokonca tak, že sa zdá, že neresti sú čnosti a čnosti sú ako neresti, aby sa tak človek chytil a padol do jamy a bol zničený, pokiaľ mu však obozretnosť nepríde na pomoc. Dám ti príklad, aby si to vedela pochopiť.

Niekedy milosrdenstvo môže byť neresťou a to vtedy, keď slúži iba na potešenie ľudí. Nekompromisná spravodlivosť môže byť nespravodlivosťou, keď je ukladaná kvôli chamtivosti a netrpezlivosti. Pokora môže byť pýchou, keď ju človek vystavuje aby tak zaujal pozornosť. Trpezlivosť sa zdá byť čnosťou, avšak nie je v situácii, kedy by človek vyhľadával odplatu ak by mohol, ale musí znášať urážku jednoducho preto, lebo sa mu (zatiaľ) nenaskytla príležitosť na odplatu.

Niekedy diabol podrobuje ľudí súdom a skúškam aby ich tak zlomil skrze nadmerný smútok. Niekedy tiež diabol napĺňa ľudské srdcia úzkosťou a obavami aby sa tak (ľudia) stali vlažní v službe Bohu alebo – ak sú neopatrní v malých záležitostiach – aby upadli do väčších.

Bolo to práve takto, že osoba, o ktorej hovorím, bola lišiakom oklamaná. Keď dosiahla pokročilého veku a mala všetko po čom túžila, vyhlásila seba samú za šťastnú a zaželala si, aby jej život aj naďalej takto pokračoval . Vtedy bola vytrhnutá (z tohto života) bez sviatostí a bez zmierenia sa za svoj život a skutky. Ako nejaký mravec, hromadil tento človek vo svojich stodolách dňami a nocami; nie však v stodolách Pánových. Keď však dorazil až na vrchol ku vchodu do mraveniska, kam svoje obilie prinášal, umrel a svoju prácu iným zanechal. Ten, kto plodne nezbiera v čase žatvy, nebude mať pôžitok z kukurice.

Šťastné sú tie vtáky Pánove, ktoré nespia pod stromami svetských pôžitkov, ale v stromoch nebeských túžob. Ak na nich niekedy dopadne pokušenie tej ukrutnej líšky, diabla, rýchlo uletia na krídlách pokornej spovede a nádeje v nebeskú pomoc.     

ZDROJ: http://www.dailycatholic.org/4bridg68.htm

 

+ + +

Bežne sa uvádza, že slovné spojenie Nebojte sa! je v Biblii v rôznych variáciách uvedené okolo 365 krát. Je to zrejme najpoužívanejšie slovné spojenie celej Biblie.


Spread the love