Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 31.10. 2023

Drahé deti, Môj Pán od vás veľa očakáva. Majte sa na pozore. Nezostávajte v nehybní v hriechu, ale otočte sa k Tomu, ktorý jediný je skutočným Spasiteľom. Dajte zo seba to najlepšie a budete veľkoryso odmenení. Ohlasujte Evanjelium Môjho Ježiša všetkým tým, ktorí žijú v temnote falošných učení. Ticho spravodlivých posilňuje nepriateľov Boha. Kráčate v ústrety budúcnosti v ktorej zostanú len nemnohí v Pravde. Bahno falošných učení spôsobí veľkú duchovnú slepotu všade. Mnoho vysvätených (kňazov) bude nakazených a stiahnu obrovské množstvo veriacich do omylu! Modlite sa. Silu vyhľadávajte v Eucharistii a vo všetkom buďte ako Ježiš. Nezabúdajte: v tomto živote a nie v tom ďalšom musíte niesť svedectvo svojej viery. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

 


Spread the love