Spread the love

 

Neoddávej se do sveta, když se ti svet smeje,

svet je tvúj veľký neprítel, nemej v nem nádeje.

 

Na zemi plač, v nebi radosť, neodvracaj k svetu žádosť.

 

Ale buť to bys i tisíc vekúv na svete žil,

jednúc zemreš, svet zanecháš, jak bys v nem nebyl.

 

I což tehdy v tvém živote vskladáš tvoju slávu?

Poznaj, že tvúj život je nic. Uponiž tvú hlavu.

 

Každý človek na svých dlaňách má literu eM eM,

aby sobe pripománal to slovíčko: zemrem.

Mors, mors, smrť, smrť v dlaňách tvojich napísaná stojí,

dokuďkoliv se nezvalíš, nebudeš v pokoji.

 

+++

Hugolín Gavlovič (1712-1787): naturalizovaný slovenský mních františkánskeho rádu najlepšie známy pre svoju Valašskú školu. Napísal však ešte iné dielo, ktoré je azda porovnateľné so samotným veľkým Dantem: Škola kresťanská. V ňom odkrýva pravdy o Božom súde, pekle, nebi a očistci. Vyššie uvedené state sú také, ktoré mňa zvlášť oslovili a ktoré som si preto zo Školy kresťanskej pozapisoval.

Veľdielo slovenskej literatúry Škola kresťanská si môžete celé stiahnuť a prečítať na tomto odkaze: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/340/Gavlovic_Skola-krestanska-s-versami-zvazana/3

Dielo v roku 2012 vydal knižne aj Ústav slovenskej literatúry SAV. Kniha má viac ako 750 strán.


Spread the love