Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 20. mája 2008

Drahí synovia a dcéry, Ja som vaša Mama a prišla som z neba, aby som vás viedla ku Svojmu Ježišovi. Žiadam vás, aby ste nezišli z cesty modlitby. Keď ste ďaleko, stávate sa diablovým terčom. Patrite len Pánovi. Vo svojich slabých chvíľach volajte na Ježiša. On je vaše Všetko. On je vaša pevnosť a spása. Dajte sa mu  s úplnou dôverou a v pokušeniach budete silní. Ľudstvo žije v priepasti pokušení. Diabol zotročil mnoho Mojich úbohých detí vedúc ich do smutnej duchovnej slepoty.

Prišla som z Neba, aby som vás vykúpila. Otvorte svoje srdcia a pokorne prijmite Moje volania. Keď žijete (podľa) Mojich napomenutí, ochromujete diablove plány. Morská šelma (t.j. revolúcia; „moria“ sú biblickým termínom pre národy) bude postupovať a spôsobí veľké ničenie v paláci (t.j. Vatikán, v širšom slova zmysle celá Cirkev). Brány sa otvoria pre vlkov v rúchách baránčích. Modlite sa za Cirkev Môjho Ježiša. Nepriateľove počínanie bude veľké a spôsobí veľký duchovný zmätok. Vpred! So Mnou budete Víťazní. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love