Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 23. októbra 2020

Drahé deti, milujte a bráňte Pravdu. Žijete v časoch veľkého duchovného zmätku. Buďte (neustále) v pozore, pretože budete mať pred sebou ešte dlhé roky ťažkých skúšok. Vaša zbraň obrany je v Evanjeliu a v učení pravého magistéria Cirkvi Môjho Ježiša. Nebojte sa. Zostaňte verní Môjmu Ježišovi.

Prijmite Moje volania a svedčite svojimi vlastnými životmi, že ste z Pána. Veľký Babylon sa všade rozšíri a mnohí sa odvrátia od pravej viery. Na svoj duchovný život dávajte pozor. Časť svojho času obetujte modlitbe a počúvaniu Božieho Slova. Nezabúdajte: vaše víťazstvo je v Eucharistii. Vpred v obrane Pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love