Spread the love

 

Panna Mária Gisele Cardii , 20. októbra 2020

Moje deti, ďakujem vám, že ste tu v modlitbe. Moje deti, môžem cítiť vaše srdcia. Bolesťou, ktorú ponúkate, sa dotýkate Božej milosti. Drahé deti, netrýznite Mojich vyvolených, pretože zatiaľ čo vy padnete do démonských pascí, Moji vyvolení budú naplnení milosťou a pokojom. Moji drahí, otvorte svoje srdcia, inak nebudete schopní vidieť bránu Neba, ktorá sa nad vami otvorí. Deti, vojna sa blíži: modlite sa za Ameriku. Teraz ste obmedzovaní vo svojej slobode (t. j. onen „lockdown“), pretože nemáte v sebe Pravdy; obráťte sa (a) Pravda vás oslobodí. Teraz vás žehnám v mene Otca, Syna i Ducha Svätého.

Amen.

 

PS: PÁPEŽ MUSÍ ZASVÄTIŤ RUSKO, KÝM NIE JE NESKORO!!!

 

+ + +

Gisela Cardia: po jej návšteve Medžugoria začala jej socha Panny Márie vzlykať krvavé slzy. Následne sa jej Panna Mária mala začať zjavovať a podávať jej rôzne správy. Pravidelne raz za mesiac sa neďaleko Ríma stretáva spolu s ňou skupina veriacich aby sa modlili a pri týchto príležitostiach má Panna Mária predávať Gisele ďalšie správy.

Momentálne prebieha vyšetrovanie týchto prípadov Vatikánom. Biskup jej oblasti sa nevyjadril ani za ani proti týmto zjaveniam. Veriacim však účasť na modlitbách, kedy má dochádzať aj k oným zjaveniam Panny Márie, nezakázal. Pri týchto zjaveniach (v oblasti zvanej Trevignano) má tiež dochádzať aj k akýmsi úkazom spojeným so Slnkom.


Spread the love