Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 20. októbra 2020

Drahé deti, veľká loď (Katolícka cirkev) a veľký vrak; toto spôsobuje utrpenie mužom a ženám viery. Buďte verní Môjmu Synovi Ježišovi. Príjmite učenie skutočného magistéria jeho Cirkvi. Zostaňte na ceste, ktorú vám ukazujem. Nenechajte sa skaziť bahnom falošných učení. Vy ste vlastníctvo Pánove a Jeho jediného by ste mali nasledovať a slúžiť Mu. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem k víťazstvu.

Silu vyhľadávajte v modlitbe, v Evanjeliu a v Eucharistii. Čiňte pokánie a zmierte sa s Bohom. Vyhľadávajte Ho vo Sviatosti zmierenia. Nebuďte ustarostení. Pán vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Vpred v obrane pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

Dnes – 22.10. – má sviatok sv. Ján Pavol II. Tento pápež tak miloval naše Slovensko, že ho navštívil hneď tri krát; prvý raz už tesne po páde železnej opony v roku 1990.

Tu je celkom zaujímavý dokument z TV Lux (48 min.), „Ján Pavol II., priateľ Slovákov:“ https://www.youtube.com/watch?v=EgHjg1eyKnA

Svätý Ján Pavol oroduj za nás.


Spread the love