Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 6. februára 2010

Drahí synovia a dcéry, milujem vás takých, akí ste. Žiadam vás, aby ste udržiavali plameň svojej viery nažive, pretože to je jediný spôsob ako môžete prispieť ku konečnému triumfu Môjho Nepoškvrneného Srdca. Boh Ma poslal, aby som vás volala k obráteniu. Nežite v hriechu. Pánovi otvorte svoje srdcia a On zmení vaše životy. Žijete v časoch veľkých duchovných zmätkov. Nevzdávajte sa modlitby. Keď sa prestávate modliť, stávate sa cieľom diabla.

Držte sa ďaleko od všetkého zla a navráťte sa k Tomu, ktorý jediný je vašou Cestou, Pravdou a Životom. Verte v Ježiša. Spása je len v Ňom a bez Neho nemôže byť spasený žiaden človek. Príde deň, kedy sa zjaví zdanlivo dobrý muž. Bude pochádzať z južnej pologule a mnohí ho budú pokladať za záchrancu. Dávajte si pozor a nenechajte sa oklamať. Počúvajte Moje napomínania. Milujte a bráňte pravdu. Ktokoľvek je v Pánovi, nikdy nebude porazený. Odvahu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

Jedna z najznámejších Pedrových správ – M.

+++

José Maria Bergoglio sa narodil 17. decembra 1936

V ten samý deň si sv. Faustína Kowalska do svojho denníčka zapísala nasledovné slová:

17. decembra (1936)

Tento deň som obetovala za kňazov; dnes som trpela viac ako kedykoľvek predtým a to duchovne i fyzicky. Nikdy by som nepomyslela, že je možné v jeden deň trpieť tak veľa. Snažila som sa robiť Svätú hodinku v ktorej môj duch okúsil trpkosť Getsemán; bojovala som, sama, no s podporou Jeho ramena, proti všetkým ťažkostiam, ktoré predo mnou povstali ako nedobytné múry; napriek tomu dôverujem v moc Jeho mena a ničoho sa nebojím.

 

Zdroj: Rorate Caeli

 

 


Spread the love