Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 18. júla 2008

Drahí synovia a dcéry, zostávajte s Pánom. Dôverujte Mu a otvorte svoje srdcia Jeho posväcujúcej milosti. Beda, najbolestnejšie časy pre Moje úbohé deti! Skrze vinu zlých pastierov, mnohí sa stanú ľahostajnými ku viere. Cirkev Môjho Ježiša bude prechádzať údolím temnoty a čeliť bude zlobe nepriateľov.

Pohŕdanie pre posvätné prinesie do Cirkvi rozdelenie. Pán vás povoláva. Neustupujte. Prijmite učenie pápeža (Benedikta XVI. v tej dobe). Prijmite Pravdu. Nedovoľte diablovi, aby vás zviedol z pravej cesty. Po všetkom súžení príde pre Cirkev nový čas milosti. Modlite sa. Každý, kto je s Pánom, bude víťazný. Vpred! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love