Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 10. októbra 2020

Drahé deti, milujem vás, aké ste a žiadam vás, aby ste boli vo všetkom ako Ježiš. Prinášajte svojím životom svedectvo, že ste z Pána. Odvráťte sa od sveta a žite smerom k Raju, pre ktorý ste boli zvlášť stvorení. Neodvracajte sa od modlitby. Ľudstvo kráča v temnote a potrebuje Svetlo Pánovo. Otvorte svoje srdcia a prijmite Vôľu Božiu pre svoje životy. Žijete v horších časoch, ako za (dní) Potopy a nadišiel čas na váš návrat. Čiňte pokánie a vráťte sa k Môjmu Synovi Ježišovi.

Muži a ženy budú piť z trpkého pohára utrpenia. Stále na Zemi uvidíte hrôzy a len pár (ľudí) zostane pevných vo svojej viere. Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a v Eucharistii. Nech sa stane čokoľvek, vo svojej viere zostaňte pevní. Neustupujte. Vedzte, že pravda je uložená neporušene len v Katolíckej cirkvi. V Bohu niet žiadnych poloprávd. Odvahu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVÄTIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love