Spread the love

„The Bridge Of Triumph“

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 2. novembra 2020

Drahé deti, otvorte Pánovi svoje srdcia a úprimne sa obráťte, lebo len tak môžete dosiahnuť spásy. Nezabúdajte: vo všetkom, Boh na prvom (mieste). Vaším cieľom musí byť Nebo. Snažte sa a prevezmite svoju misiu ako skutočné Božie deti. Smerujete do bolestivej budúcnosti. Veľké prenasledovanie prinesie Mojim úbohým deťom utrpenie a bolesť. Mnohí sa odvrátia od Pravdy a kráčať budú ako slepí vedúci slepých.

Žiadam vás, aby ste boli verní Ježišovi. Nevybočujte z cesty, ktorú vám ukazujem. Pred krížom sa veľa modlite za Cirkev Môjho Ježiša. Modlite sa za duše v očistci a za obrátenie hriešnikov. Mnoho je tých, ktorí kráčajú po cestách zatratenia. Ohlasujte Ježiša a učenie pravého magistéria Jeho Cirkvi. Dajte zo seba to najlepšie a Pán vás veľkoryso odmení. Vpred v obrane Pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love