Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 7. júla 2022

Drahé deti, môj Ježiš vás miluje a veľa od vás očakáva. Povedzte všetkým, že neprichádzam z neba zo žartu. Som vaša Bolestná Matka a trpím za to, čo pre vás prichádza. Otvorte svoje srdcia Pánovmu svetlu, pretože len tak môžete pochopiť Jeho plány pre svoje životy. V modlitbe pokrčte kolená. Kráčajte k budúcnosti, v ktorej bude veľké stroskotanie vo viere. 

Hľadajte silu v modlitbe a v Eucharistii. Mnohí, ktorí boli vyvolení aby bránili pravdu, prijmú to, čo je falošné, a mnohé z mojich úbohých detí budú nakazené. Bráňte Ježiša a učenie pravého Učiteľského úradu Jeho Cirkvi. Vpred na obranu pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love