Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 25. júna 2019

Drahé deti, trpím pre to, čo ku vám prichádza. Isté dieťa bude činiť pokánie a Pravda bude vyjavená (?). Bude to čas bolesti pre Mojich ctiteľov. Na kolenách sa modlite. Veľký bude zmätok v Dome Božom. Nedovoľte ničomu, aby vás odviedlo od Pravdy. Nechajte Pána, aby vás viedol a všetko pre vás dopadne dobre. Nezabudajte: Pravda Môjho Ježiša je v Evanjeliu. Počúvajte, čo vám hovorí a verní buďte učeniam pravého magistéria Jeho Cirkvi. Nedovoľte polopravdám, aby vás odviedli od cesty spásy. Podajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem ku Svojmu Synovi Ježišovi. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Oznam: z rodinných dôvodov asi nebudem môcť najbližšie dni pridávať ďalšie správy. M.  


Spread the love