Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 25. apríla 2000

Drahé deti, potrebujem vaše „áno“ a vašu pripravenosť slúžiť Pánovi. Žiadam vás, aby ste boli odvážni a snažili sa dostať Moje správy všade. Vy, ktorí ste tu, aby ste Ma počúvali, radujte sa, pretože vaša odmena bude veľká. Vedzte, že vám zostáva (len) málo času. Žijete v časoch veľkých súžení. Modlite sa, pretože bez modlitby nikdy nebudete schopní porozumieť tomu, čo vám rozprávam. Pán vám teraz ponúka veľkú príležitosť. Neodmietnite ju. Rýchlo sa obráťte! Nenechávajte na zajtra to, čo musíte urobiť dnes. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Prosba: dnes – t.j. 17.9.2021 – umrel vo veku 78 rokov môj starý otec Ľubomír. Všetkých ctených čitateľov tohto blogu by som chcel poprosiť o modlitbu za jeho dušičku. Srdečná vďaka, M.

Svätá Pani, oroduj, prosím, u Svojho Božského Syna aj za nášho dedka Ľuba. Ďakujem. Amen.

 


Spread the love