Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 16. septembra 2021

Drahé deti, nestojte so založenými rukami. Boh sa ponáhľa. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Žijete v časoch veľkého duchovného boja a len mocou modlitby môžete dosiahnuť víťazstvo. Nepriatelia budú konať, aby vás zvrhli, ale Ja budem s vami držiac vaše ruky, aby som vám pomohla pevne stáť. Odvahu! Prijmite Moje napomínania a všade neste svedectvo, že ste z Môjho Syna Ježiša. Stále budete mať pred sebou dlhé roky ťažkých skúšok. Majte sa na pozore. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love