Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 29. júna 2008

Drahí synovia a dcéry, žiadam vás, aby ste boli verní nasledovníkovi Petra (vtedy Benediktovi XVI.) a zachovávali horieť plameň svojej viery. Neodchádzajte z Cirkvi Môjho Ježiša. Nenechajte sa oklamať falošnými ideológiami falošných prorokov. Vedzte, že iba Katolícka cirkev zachováva Pravdu v jej celistvosti. Svoje srdcia otvorte Pravde. Cirkev bude čeliť veľkým skúškam. Veľké odpadlíctvo odvedie mnoho Mojich úbohých detí preč od Boha.

Buďte opatrní. Čo vám Ja hovorím by malo byť brané vážne. Tí, ktorí nekráčajú v Pravde Cirkvi, sa stratia v zmätku falošných náboženstiev. Ja som vaša Mama a trpím pre vaše utrpenia. Neustupujte. Vpred po ceste, ktorú vám vyznačujem!  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love