Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 29. september 1874

Na Nebesiach bude Svätý Michal Archanjel oslavovať spolu s Najsvätejším Srdcom Ježišovím triumf (nového) Svätého otca a tiež celej Cirkvi. On (svätý Michal) zdolá všetkých nepriateľov Francúzska. Najsvätejšie Srdce Ježišovo mu taktiež dovolí zdolať svojich vysvätených  synov – kňazov. Ah! Každý deň doň vrážajú kopije!

Svätá Panna povedala, že budeme zachránení len skrze modlitbu a pokánie. Treba sa modliť najmä k Najsvätejšiemu Srdcu. Francúzsko narieka, slzy spravodlivého padajú, spravodlivý trpí kvôli hriešnikom.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love