Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 23. mája 1874

Pán Ježiš povedal: „Zmetiem, prevrátim bandu kupcov a bezbožníkov. (Však) úspech dám človeku spravodlivému a duši vrúcnej. Áno, zatrasiem zemou, ktorú privediem k nohám spravodlivého, (k nohám) človeka, ktorý musí vládnuť zemi Francúzskej (t.j. predpovedanému Veľkému katolíckemu kráľovi).“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love