Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 18. marca 2021

Drahé deti, nebojte sa. Môj Syn Ježiš premohol svet a vy, ktorí ste verní, radujte sa, pretože Božie Víťazstvo pre vás príde. Žiadam vás, aby ste všetkým robili dobre. Ste dôležití v naplnení Mojich plánov. Počúvajte Ma. V srdciach buďte pokorní, lebo len tak môžete prispieť ku definitívnemu Víťazstvu Môjho Nepoškvrneného Srdca.

Žijete v časoch súžení, ktoré som oznamovala v minulosti. Na kolenách sa modlievajte. Na Zemi uvidíte stále hrôzy. Čiňte pokánie a verne slúžte Pánovi. Nevybočujte z cesty, ktorú vám vyznačujem. Vo všetkom, (nech) je Boh na prvom mieste.  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Ľudia sú niekedy príliš ustráchaní mocou diabla. Diabol je ale len stvorenie, kým Ježiš je Synom Božím.

-Peter Herbeck, Renewal Ministries-

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love