Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 2. apríla 2021

Drahé deti, Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre vaše hriechy. Neodmietajte Nebo, ktoré Môj Syn Ježiš dobyl pre vás na kríži. Utečte od hriechu a žite otočení smerom k Raju, pre ktorý jediný ste boli stovrení. Môj Ježiš vás očakáva s otvorenou náručou. Povedzte „Áno“ Jeho Volaniu, lebo len tak môžete uniesť váhu skúšok, ktoré prídu. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás budem viesť po ceste svätosti! Žiadam vás, aby ste všade kde ste prinášali svedectvo, že ste vo svete, ale nie ste zo sveta.

Pozrite na Môjho Syna Ježiša; pozrite sa na Kríž. Zniesol všetko utrpenie, aby vás pritiahol k Nebu. Majte odvahu. Víťazstvo Môjho Ježiša je (tiež) vaším víťazstvom. Nech sa stane čokoľvek, verní zostávajte Tomu, Ktorý je vaším jediným skutočným Spasiteľom. Nepriatelia Boha budú konať, aby vo vás zasiali pochybnosti a odvrátili vás od Pravdy. Verte v Evanjelium a v učenie pravého magistéria Cirkvi Môjho Ježiša. Vpred! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love