Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 17. júla 1874

Pán Ježiš:

„Je to moja prvorodená dcéra, krajina francúzska, ktorá Ma opustila. Ja si ju však predsa uchovávam vo Svojom Srdci. Budem ju však tlačiť viac; i príde deň, kedy priletí nebeská holubica a prinesie zástavu s Najsvätejším Srdcom.

I ona prehlási, že (Veľký katolícky) Kráľ zachráni (Anjelského) pápeža a dodá: „šťastní sú tí, ktorí milujú Moje Srdce, (lebo) tí budú v bezpečí!““

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love