Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 20. Marca 2008

Drahí synovia a dcéry, na kolenách sa modlite za Cirkev Môjho Ježiša. Vedzte že odteraz bude viac opovrhovania voči Sviatostiam a služobníkmi Božímu bude pohŕdané a budú prenasledovaní. Diablovi sa podarí zničiť mnohých v posvätných rádoch škandálmi, ktoré otrasú vierou mnohých mužov a žien. Revolta bude ohlásená voči skutočným učeniam Cirkvi a nasledovník Petra bude niesť ťažký kríž.

S veľkou zúrivosťou zaútočia na sviatosť Eucharistie spôsobiac u mnohých stratu vieru v reálnu prítomnosť Môjho Ježiša. Cirkev stratí svoj lesk na mnohých miestach a mnohí budú ako slepci vedení slepými. Čo vám rozprávam musí byť brané vážne! Cirkev Môjho Ježiša mieri v ústrety mnohým skúškam v budúcnosti a iba zopár vysvätených osôb (kňazov) zostane pevných vo viere. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Pán napokon porazí (Svojich nepriateľov). Počúvajte Ho!

 

Keď Berengár učil, že Eucharistia nie je Telom Pánovým, ale iba „znamením“, bol odsúdený na štyroch konciloch štyrmi rôznymi pápežmi.

-Tridentský katechizmus-

Kristus je prítomný celý v každej čiastočke oboch spôsobov

-Tamtiež-

Ako Boh dokázal z ničoho stvoriť svet, tak chleba dokáže pretvoriť na Svoje Telo

-Tamtiež-

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love