Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 25. septembra 2021

 

Drahé deti, milujem vás takých, akí ste, a prichádzam z neba, aby som vám ponúkla svoju lásku. Nevzďaľujte sa z cesty, ktorú som vám ukázala. Toto je vhodný čas na váš návrat k Pánovi. Kráčate k bolestivej budúcnosti a málo bude tých, ktorí zostanú pevní vo viere. Veľké prenasledovanie odvráti mnoho mužov a žien z cesty pravdy. Necúvajte. Môj Ježiš vás nikdy neopustí. Hľadajte silu v Slovách môjho Ježiša a v Eucharistii. Nestrácajte odvahu. Môj Ježiš osuší vaše slzy a zvíťazíte. Plne dôverujte Božej moci a všetko dopadne pre vás dobre. Vpred v obrane pravdy. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love