Spread the love

Výstroj sv. Heahmunda, „ničiteľa Vikingov“

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 16. januára 2021

Drahé deti, buďte Pánove a dovoľte Mu, aby zmenil vaše životy. Modliť sa neprestávajte. Modlitba je dôležitá pre rast vašej viery. Bez modlitby budete ako stratený moreplavec, ktorý nevie ako sa dostať do prístavu. V týchto ťažkých časoch vyhľadávajte silu  v Evanjeliu a Eucharistii. Ľudstvo sa stalo duchovne slepým, pretože sa odvrátilo od svojho Stvoriteľa. Obráťte sa. Váš Boh vás miluje a čaká na vás. Buďte pozorní. Hľadajte čo pochádza od Boha a nedovoľte veciam tohto sveta aby vám zabraňovali nasledovať Pána a slúžiť Mu.

Nepriatelia budú konať, aby vás vzdialili od Pravdy. Veľké súženie príde na mužov a ženy viery. Ste slobodní slúžiť Pánovi, ale nepriatelia vám spôsobia veľké utrpenie. Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Neustupujte. Môj Ježiš bude s vami. Víťazstvo Božie príde pre Jeho vyvolených. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love