Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 5. augusta 2008

Drahí synovia a dcéry, Ja som vaša Mama a viem čo potrebujete. Plne dôverujte v Pánovo dobro a svojou existenciou sa Mu úplne oddajte. Ste milovaní, každý jeden z vás, (a to) Otcom, v Synovi, skrze Ducha Svätého. Žite čelom k veciam Nebeským. Nedovoľte pozemským statkom, aby vo vás zhasli svetlo viery. Potrebujem každého jedného z vás. Otvorte svoje srdcia Mojim volaniam. Neodvracajte sa. Nech sa stane čokoľvek, nevybočujte z cesty, ktorú vám ukazujem. Buďte odvážni. Všade kam prídete dávajte svedectvo, že patríte Kristovi.

Ľudstvo je choré kvôli hriechu. Ťažké časy prídu na vás. Hľadajte (však) Pána. Čaká vás s otvorenou náručou. Moje úbohé deti kráčajú v smutnej duchovnej slepote. Vyhľadávajte svetlo Božie. Nechajte sa viesť Duchom Svätým a budete víťazní. Modlite sa za Cirkev. Čosi bolestivé sa udeje vo Francúzsku a toto spôsobí veľké utrpenie Cirkvi. Revolta je ovocím neposlušnosti. Trpím pre to, čo ku vám prichádza. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Súvisiace:

Pedro Régis – Z Francúzska príde zlo

            

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love