Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 16. apríla 2005

Drahé deti, Boh bude hovoriť k ľudstvu skrze nezvyčajné znamenia. Veľké znamenie bude dané ľuďom, avšak ak muži a ženy nebudú činiť pokánia, Hnev Boží padne na ľudstvo. Ľudia uvidia niečo ako Slnko viditeľné na oblohe po mnoho hodín. Všetky oči to uvida. Vedzte, že Boh sa ponáhľa. Modlite sa. Modlite sa viac, aby ste mohli niesť váhu skúšok, ktoré musia prísť. Bodliak, ktorý zraní veriacich, príde z Francúzska. Odvahu. Som na vašej strane. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love