Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 29. augusta 2008

Drahí synovia a dcéry, modlite sa na kolenách za Cirkev Môjho Ježiša. Ten, ktorý mohol byť Petrom, stane sa Judášom. Otvorí dvere nepriateľom a spôsobí, že muži a ženy viery budú trpieť. Povedzte každému, že Boh sa ponáhľa. Nestojte len s prekríženými rukami. Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás viedla k Pravde. Otvorte svoje srdcia a buďte poslušní Mojim volaniam. Neprišla som z Neba pre srandu. Nečakajte na zajtra aby ste urobili, čo musíte urobiť. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love