Spread the love

BOSTON MA. JULY 12: Fr. John Currie leans over to touch the Virgin Mary statue at St. Peter’s Parish which was burned by vandals on July 12, 2020 in Boston, MA. (Staff Photo By Nancy Lane/MediaNews Group/Boston Herald)

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 17. marca 2008

Drahí synovia a dcéry, ajhľa, (nastáva) čas veľkého duchovného boja. Diabol je zúrivý a chce zničiť duchovno Mojich úbohých detí. Teraz uvidíte veľké diabolské útoky proti Cirkvi Môjho Ježiša. Mnoho posvätných miest, ktoré sú zasvätené Mne, bude zničených. Modlite sa na kolenách. Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás ochránila. Nemajte strach. Nech sa deje čokoľvek, nestrácajte svoju vieru. Moje vyobrazenia budú zhadzované na mnohých miestach. Buďte odvážni, Boh je s vami. Vpred bez strachu. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love