Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 29. marca 2005

Drahé deti, priatelia (biskupi a kardináli?) kráľa (t.j. pápeža) sa spoja proti nemu, avšak Boh ich ťažko potrestá za ich zradu a za to, že otvorili dvere pre zabijakov („assassins“). Mesto na siedmich vrchoch (t.j. Vatikán) padne.  Príde deň, kedy kráľ opustí svoj domov, aby dožil v inej krajine. Chcem vám povedať, že Pán je smutný z hriechov mužov a žien. Zem je plná zla a ľudia kráčajú smerom k veľkému zničeniu, ktoré pripravili svojimi vlastnými rukami. Obráťte sa! Ja som vaša Matka a nikdy vás nenechám samých. Otvorte svoje srdcia, synovia krajiny Svätého kríža (t.j. Brazílie). Pán vás očakáva s otvorenou náručou. Vráťte sa s láskou kým je stále čas. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Súvisiace:

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2016/01/23/bude-za-frantiska-i-zniceny-rim-tak-ako-to-predpoveda-proroctvo-sv-malachiasa/

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/03/04/dalsie-proroctvo-odkazujuce-na-utek-akehosi-papeza-z-rima/

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/11/05/dalsie-proroctva-odkazujuce-na-utek-akehosi-papeza-z-rima/

 

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love