Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 18. augusta 2020

Drahé deti, choďte vpred po ceste, ktorú vám ukazujem. Toto je ten pravý čas na váš návrat k Tomu, ktorý jediný je Cesta, Pravda a Život. Neprestávajte sa modliť. Smerujete do budúcnosti plnej duchovného temna a len tí, ktorí sa modlia, budú schopní uniesť váhu skúšok. Podajte mi svoje ruky a Ja vás povediem k víťazstvu. Neustupujte. Niet víťazstva bez kríža. Dajte do úlohy, ktorá vám bola zverená, to najlepšie zo seba, pretože len tak môžete prispieť k definitívnemu Triumfu Môjho Nepoškvrneného srdca. Poznám vaše potreby a budem sa za vás modliť k Môjmu Ježišovi. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte Ježišovi a pravému učeniu Cirkvi verní. Odvahu. Budúcnosť bude pre spravodlivých lepšia. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love