Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 30. marca 2013

Drahé deti, odvahu. Nenechajte sa odradiť. Víťazstvo vždy bude patriť Pánovi. Dôverujte v Toho, ktorý vidí čo je skryté a pozná každého jedného z vás po mene. Žiadam vás, aby ste zachovávali plamienok vašej viery. Silu vyhľadávajte v Eucharistii a v slovách Môjho  Syna Ježiša. Keď sa cítite slabí, volajte na Ježiša. On je pre vás Všetkým a len v Ňom je oslobodenie a spása. Ja som vaša Sedembolestná Matka. Trpím kvôli tomu, čo sa k vám blíži. Kráčate do budúcnosti (plnej) ťažkých skúšok. Modlite sa. Chcem vám pomôcť, ale musíte otvoriť svoje srdcia. Viem, že máte slobodnú vôľu, no nadovšetko, konajte Vôľu Pánovu. Choďte vpred po ceste ktorou vás vediem. Toto je správa ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love