Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 6. mája 2008

Drahí synovia a dcéry, Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím kvôli vášmu utrpeniu. Vedzte, že všetko, čo vám hovorím, sa naplní. Na Zemi uvidíte hrôzy. Neposlušnosť ľudstva prináša Boží hnev a aj to, že vás (Boh) opustí. Prišla som z Neba, aby som bola vypočutá, ale mnohí sa ešte neotvorili Mojim volaniam. Navráťte sa! Pán vás stále očakáva. Buďte verní. Od pravdy sa nevzďaľujte. Na kolenách sa modlite za Cirkev. Veľké utrpenie ju očakáva. Kríž bude ťažký pre tých, ktorí sú vysvätení (t.j. kňazi), pretože hnev nepriateľa bude veľký. Nikdy v histórii Cirkev nič podobného nezažila. Modlite sa! Modlite sa! Modlite sa! Toto je správa ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love