Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 8. júla 2008

Drahí synovia a dcéry, Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím kvôli tomu, čo vás očakáva. Ľudstvo bude niesť ťažký kríž a ľudia budú volať o pomoc, no žiadnej sa im nedostane. Mnoho Mojich úbohých detí bude trpieť, lebo nebude jedla, ktorým by utíšili svoj hlad. Ľudstvo bude prekvapené. Modlite sa na kolenách. Ja som Vaša Matka a neustále vám opakujem tú istú pesničku: vráťte sa! vráťte sa! vráťte sa! Keď bude vláda rozdelená, nastane veľký zmätok medzi predstaviteľmi náboženstva. Mnoho veriacich mužov a žien sa bude bezcieľne potulovať, plní pochybností. Nebudú vedieť, na koho stranu sa pridať. V srdci Cirkvi bude otvorená rana. Povedz každému, že Boh sa ponáhľa. Nenechávajte na zajtra, čo musíte urobiť. Počúvajte Moje volania a svedčte všetkým o tom, čo vám hovorím.  Toto je správa ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love