Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 22.augusta 2020

Pokoj, drahé deti, pokoj!

Drahé deti, Ja, vaša Matka, vás nesmierne milujem a prišla som z Neba, aby som vás volala k Bohu. Prijmajte Pánove volanie vo vašich životoch, pretože čas obrátenia visí na vlásku. Svet sa zatrasie ako nikdy pred tým v (celých) dejinách ľudstva: hviezdy budú padať z Nebeskej klenby a Mocnosťami Nebies bude zatrasené. Pre vaše dobro vás varujem, Moje drahé deti: svoje materinské napomenutia robím, aby ste získali večné šťastie v Bohu, aby ste zmenili kurz vašich životov a vaše srdcia, v Jeho nebeskej láske, aby ste boli hodní Jeho milosti a odpustenia.

Ako som ti už povedala pred tým, mnohí nič nevidia, aj keď majú oči doširoka otvorené. Mnohí sú slepí k Nebeským dielam, oklamaní (sú) podvodmi sveta, (ako aj) vášňami a zvodmi. Ľudská skazenosť dosiahla svoje krajné medze, morálne aj duchovné, a vo svete niet veľa panenských duší. Väčšina týchto duší je úplne zruinovaných Satanom skrze hriech. Veľa sa modlite, lebo množstvo duší je v nebezpečenstve večného zatratenia! Mnohí sú prakticky len krok od pádu do ohňov Pekla a Peklo, deti Moje, je večné.

Nedovoľte nasledovníkom Satana, zlým mužom – slobodomurárom a satanistom – aby vás infikovali smrteľným jedom. Nenechajte sa oklamať jeho lžami, zlou vedou bez Boha, pretože mnohí vyhodili Pána zo svojich sŕdc a už nečinia (nič) viac pre dobro duší, ale (chcú) ich zničiť a vládnuť im kvôli moci a peniazom. Množstvo sŕdc už viac nepatrí Pánovi, ale sú zasvätené Satanovi, pretože mnohí mu predali svoje duše kvôli ilúziám a falošným nádherám kráľovstva (tohto) sveta.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa a Pán vás vždy ochráni a bude na vašej strane, zaručujúc vám požehnania. Žehnám vás všetkých v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love