Spread the love

A single survivor WWII US Army soldier kneeling in the snow mourning and praying with rosary beads on a frozen winter battlefield surrounded by dead friends and comrades – ambushed combat infantry war casualties.

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 18. októbra 2019

Drahé deti, Kristus, Syn Boží, Nevinný, dal Seba za vás umierajúc na kríži. Slovo Božie telom sa stalo. On Je vaším Bohom a Spasiteľom.Mimo neho nemôže byť spasený žiaden človek. Otvorte svoje srdcia Pravde Božej. Žijete v časoch veľkého zmätku a nadišiel čas pre vaše úprimné a odvážne „Áno.“ Cirkev Môjho Ježiša je obkľúčená nepriateľmi, ale meč Pravdy povedie Cirkev k veľkému víťazstvu. Cirkev Môjho Ježiša nesmie byť miestom kde je pravda odsunutá nabok. Môj Ježiš je Pravda a musí zaujímať všetok priestor vo vašom živote. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo k vám prichádza. Nepriatelia budú konať, ale vy ich môžete poraziť mocou modlitby a obranou Pravdy. Vy ste z Pána a On od vás očakáva veľa. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Vždy si pamätajte: Boh bude od vás očakávať zúčtovanie.

Príde deň, kedy zradcovia viery budú nariekať a bedákať, lebo ich duše budú v hlbokej temnote. Nerobte kompromisy so svetom. Všetko v tomto živote pominie, ale Božia Milosť vo vás bude večná. Modlite sa. Len mocou modlitby môžete poraziť nepriateľa. Buďte verní a Pán vás veľkoryso odmení. Milujem vás a prišla som z Neba, aby som vám pomohla. Nebuďte ustarostení. Som po vašom boku, aj keď ma nevidíte. Choďte vpred v obrane Pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVATIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Dnes (29.9.) je sviatok sv. Michala Archanjela, ktorý zhodil Lucifera z Neba, keď sa ten naničhodník vzbúril proti Bohu. Tu je modlitba k sv. Michalovi po slovensky aj po latinsky:

 

Sáncte Míchael Archángele, defénde nos in proélio, cóntra nequítiam et insídias diáboli ésto præsídium. Ímperet ílli Déus, súpplices deprecámur: tuque, prínceps milítiæ cæléstis, Sátanam aliósque spíritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in múndo, divína virtúte, in inférnum detrúde. Ámen.

Svätý Michal Archanjel, bráň nás boji, buď nám ochranou proti zlobe a úkladom diabla! Nech mu Boh ukáže svoju moc, pokorne ťa prosíme. A ty, knieža Nebeského vojska, Božou mocou zažeň do pekla Satana a všetkých zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú.

Amen.

 


Spread the love