Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 21. apríla 2022

Drahé deti, som vaša Bolestná Matka. Kráčate do budúcnosti, kedy budú nesprávne veci prijímané a správne veci odmietnuté. Božia Pravda bude opovrhovaná a ľudia budú chodiť ako slepí, ktorí vedú iných slepých. Milujte pravdu. Vaše víťazstvo je v Ježišovi a On je Pravda, ktorá vás vzďaľuje od všetkej duchovnej slepoty. V modlitbe pokrčte kolená. Čakajú vás ešte dlhé roky ťažkých skúšok. Neustupujte. Môj Ježiš bude s vami. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love