Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 23. apríla 2022

Drahé deti, každého z vás poznám po mene a prichádzam z neba, aby som vás priviedla k môjmu Synovi Ježišovi. Neupadajte na duchu. Som vaša Matka a som po vašom boku, aj keď ma nevidíte. Kráčate do bolestivej budúcnosti. V modlitbe pokrčte kolená. Proti Božiemu domu príde veľké blato a na mnohých miestach bude prítomná smrť. Žiadam vás, aby ste udržiavali plameň svojej viery. Čokoľvek sa stane, zostaňte s Ježišom. Neodbočujte od pravdy, ktorú hlása Môj Ježiš a učí pravý Učiteľský úrad Jeho Cirkvi. Chcem vám pomáhať. Počúvajte ma. Pre spravodlivých príde Božie víťazstvo. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love