Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 26. novembra 2022

Drahé deti, plne dôverujte sile môjho Syna Ježiša. On má všetko pod kontrolou. Pre Pánových vyvolených nebude žiadna porážka. Keď cítite ťarchu kríža, volajte Ježiša a On vám dá milosť víťazstva. Nestrácajte odvahu tvárou v tvár svojim ťažkostiam. V modlitbe pokrčte kolená, lebo len tak môžete dosiahnuť svätosť. Žijete v horšom období ako bol čas potopy a prišiel moment na váš návrat. Idete do budúcnosti plaču a kvílenia. Budete prenasledovaní, pretože milujete a obhajujete pravdu, ale neustupujte. Keď sa všetko bude zdať stratené, Pán zakročí v prospech svojho ľudu. Odvahu! Vo veľkej záverečnej bitke budú moji oddaní bojovať po boku statočných vojakov v reverendách a prispejú k definitívnemu Víťazstvu môjho Nepoškvrneného Srdca. Vpred! Nech sa stane čokoľvek, neodbočujte od pravdy. Poznám každého z vás po mene a budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 29. novembra 2022

Drahé deti, som vaša matka a prišla som z neba, aby som vás vzala do neba. Ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Povedzte nie všetkému, čo vás odvádza od môjho Syna Ježiša, a všade vydávajte svedectvo o svojej viere. Kráčate smerom k budúcnosti ťažkých konfliktov. Modlite sa. Len silou modlitby dokážete uniesť váhu skúšok, ktoré prídu. Som vaša Bolestná Matka a trpím pre to, čo pre vás prichádza. Utečte od hriechu a prijmite Pánovu milosť. Ak sa vám stane, že padnete, hľadajte silu vo sviatosti svätej spovede a v Eucharistii. Radujte sa, lebo vaše mená sú už zapísané v nebi. Nezabudnite: po kríži prichádza víťazstvo. Môj Pán vám utrie slzy a bude všetko dobre. Víťazstvo Boha príde pre Jeho vyvolených. Vpred po ceste, ktorú som vám ukázala. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 


Spread the love