Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 8. októbra 2022

Drahé deti, ste milované každé jedno Otcom, v Synovi, skrze Ducha Svätého. Ste dôležití pre realizáciu mojich plánov. Počúvajte ma. Môj Pán od vás veľa očakáva. Neustupujte. Zoberte na seba svoj záväzok s Pánom. Žiadam vás, aby ste udržiavali zažatý plameň svojej viery. Ľudstvo kráča priepasťou sebazničenia, ktoré ľudia pripravili vlastnými rukami. Kráčate k budúcnosti veľkého utrpenia. Tí, ktorí milujú a bránia pravdu, budú vyhodení a mnohí budú chodiť ako slepí, ktorí vedú iných slepých. Kľaknite na kolená v modlitbe, lebo len tak dokážete zniesť ťarchu budúcich skúšok. Čiňte pokánie. Môj Ježiš vás miluje a očakáva vás. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Odvahu! Budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

12.10. 2022

Drahé deti, som vaša Bolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. V modlitbe pokrčte kolená, lebo len silou modlitby môžete uniesť váhu kríža. Som Matka a Kráľovná Brazílie. Diabol bude konať a v mnohých srdciach nebude svetlo pravdy. Buďte opatrní. Počúvajte moje výzvy a žite obrátení smerom k raju, jedine pre ktorý ste boli stvorení. Dávajte si pozor. Nestraťte nebo, ktoré vám môj Ježiš vybojoval. Príde deň, keď tí, ktorí milujú pravdu, budú piť horký kalich utrpenia. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte pevní na ceste, ktorú som vám ukázala. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

15.10. 2022

Drahé deti, som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vás viedla k môjmu Synovi Ježišovi. Neustupujte. Keď sa všetko bude zdať stratené, príde pre vás Božie víťazstvo. Budete prenasledovaní za to, že milujete a obhajujete pravdu. Vpred! Nebojte sa. Mlčanie spravodlivých posilňuje nepriateľov Boha, vašou obrannou zbraňou je pravda. Počúvajte ma. Prosím vás, aby ste boli mužmi a ženami modlitby. Hľadajte silu vo sviatosti svätej spovede a v Eucharistii. Nedovoľte, aby duchovná temnota ovládla vašu dušu. Ste Pánovi a len Jeho musíte nasledovať a jedine Jemu slúžiť. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.


Spread the love