Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 1. októbra 2022

Drahé deti, zohnite vaše kolená v modlitbe. Keď ste ďaleko od modlitby, stávate sa terčom Božieho nepriateľa. Ak sa vám stane, že padnete, nestrácajte nádej. Zavolajte Ježiša, v Ňom je vaša sila. Stále Ho hľadajte v Eucharistii, pretože len tak môžete pochopiť Božie plány pre váš život. Venujte časť svojho času počúvaním Evanjelia môjho Ježiša. Dovoľte, aby Jeho slová premenili váš život. 

V tomto svete, a nie v inom, musíte svedčiť o svojej viere. Povedzte všetkým, že Boh sa ponáhľa a že toto je ten správny čas na váš návrat k Pánovi. Radujte sa, lebo vaše mená sú už zapísané v nebi. Nastanú pre vás ťažké dni, ale neustupujte. Po všetkej bolesti Pán osuší vaše slzy a uvidíte Božie víťazstvo vo svoj prospech. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 3. októbra 2022

Drahé deti, Pán Ma poslal k vám, aby som vás vyzvala k úprimnému obráteniu. Počúvajte ma. Keby ľudstvo počúvalo moje výzvy, bolo by duchovne uzdravené, ale ľudia odmietli milosrdenstvo môjho Ježiša a kráčajú k veľkej priepasti. Kráčajte k bolestnej budúcnosti a je málo tých, ktorí zostanú pevní vo viere. Diablov dym sa rozšíri všade. Pravda bude opovrhovaná viac a viac a duchovná smrť bude prítomná v Božom dome. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Buďte opatrní. V modlitbe pokrčte kolená. Vaše víťazstvo je v Pánovi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.


Spread the love