Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 17. septembra 2022

Drahé deti, žijete v čase veľkého duchovného boja. Diabol koná, aby vás vzdialil od pravdy a zaviedol do temnoty hriechu. Buďte opatrní. Môj Ježiš od vás veľa očakáva. Vydajte zo seba to najlepšie v poslaní, ktoré vám Pán zveril, a všetko vám pôjde dobre. Prídu dni, keď bude viera prítomná v srdciach málo ľudí. Počúvajte ma. Bojujete proti nepriateľovi. Budem po vašom boku. Keď cítite ťarchu kríža, volajte Ježiša a On bude vašou pomocou. 

Pravá Cirkev môjho Ježiša bude prenasledovaná a zosmiešňovaná. Tí, ktorí milujú pravdu, budú súdení a odsúdení, ale neustúpia. Víťazstvo bude vždy patriť môjmu Ježišovi a jeho vyvoleným. Vpred bez strachu! Budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 20. septembra 2022

Drahé deti, dajte Mi svoje ruky a Ja vás privediem k Tomu, ktorý je vašou jedinou Cestou, Pravdou a Životom. Žiadam vás, aby ste pokračovali v modlitbe. Len silou modlitby môžete dosiahnuť víťazstvo. Nedovoľte veciam sveta, aby vás odviedli od pravdy. Žijete v čase veľkého súženia, ale ja budem vždy po vašom boku. Ľudstvo kráča duchovne slepé a nastal čas, aby ste sa otvorili Pánovmu svetlu. Len vo svetle pravdy môžete kráčať po ceste svätosti a dosiahnuť dokonalosť. Počúvajte ma. 

Vlci prezlečení za baránkov postupujú s jedovatým projektom zničenia pravej Cirkvi. Neustupujte. Pravá Cirkev môjho Ježiša nebude nikdy zničená. Vpred v obrane pravdy. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.


Spread the love