Spread the love

 

Zdá sa, akoby si ľudia mysleli, že dnešná politická rozorvanosť, ktorou si prechádza väčšina západných krajín, Slovensko nevynímajúc, je z historického hľadiska akýmsi úplne novým fenoménom, niečím, čo sa ešte nikdy predtým nestalo.

Iste, naša situácia má svoje špecifiká, ale podobné veci v hrubých obrysoch v dejinách jednoznačne možno pozorovať.

Z toho tiež možno usúdiť, kam naša súčasná situácia vlastne speje a ako tragickej prítomnosti možno čeliť.

 

Strany a rody

Súčasná politika západných štátov stojí na súťaži subjektov známych ako „politické strany“. Tie medzi sebou neustále súťažia o priazeň voliča a o to, ktorá nakoniec voči svojim súperom preváži.

Celý článok „Dnešné šírenie progresivizmu sa nápadne podobá na radikálny rozmach protestantizmu v 16. a 17. storočí si môžete prečítať na stránke Christianitas.sk 


Spread the love