Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 4. januára 1880

Pán Ježiš:

Budú tri dni fyzickej temnoty. Po tri dni a o jednu noc menej (dve noci) bude neustála tma. Požehnané voskové sviečky budú jediné, ktoré budú vydávať svetla počas tejto strašnej temnoty: len jedna bude postačovať počas tých troch dní, avšak v domoch bezbožných, nevydajú žiadneho svetla.

Počas týchto troch dní a dvoch nocí, démoni sa budú zjavovať v tých najodpornejších formách. Vo vzduchu budete počuť najodpornejšie rúhavé slová. Blesky preniknú vaše domovy, avšak neuhasia sviečky; ani vietor, ani búrka ich nebudú môcť zahasiť. Červené mračná ako krv sa budú vznášať na oblohe. Zvuky hromov budú triasť zemou. Desivé svetlá budú pretínať husté mračná a to v čase, kedy sa nezjavujú.

Zem sa bude triasť vo svojich základoch. More pozdvihne dunivé prívaly, ktoré sa rozšíria po kontinente. Krv bude tiecť v po množstvách takže zem sa stane masívnym pohrebiskom. Telá bezbožných i spravodlivých budú zapĺňať zem. Hladomor bude veľký. Všetko bude v zmätku a tri štvrtiny ľudí zahynú. Kríza prepukne náhle. Trest bude všade po svete…

Keď Môj ľud upadne do ľahostajnosti, začal som sa mu vyhrážať. Dnes si zasluhuje Moju spravodlivosť, prídem na Zem. Nechcú Ma tu, chcú odstrániť Môj svätý Svätostánok, obrátiť Môj kríž a ignorovať Moju moc…

Áno, zmilujem sa nad dobrými ľuďmi, ale tí druhí, tí budú prehltnutí. Zem sa otvorí a tí zmiznú naveky!“ 

Súvisiace

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 

 

 


Spread the love